Tolken

tol·ken: gesproken woorden omzetten van de ene taal in de andere, met behoud van de oorspronkelijke inhoud. Hierbij gaat het niet om woorden alleen; de essentie van de boodschap moet bij de toehoorder in de andere taal overkomen. 

Annemarie tolkt van en naar het Engels, op conferenties, bij notarissen en rechtbanken en zakelijke bijeenkomsten. Ze tolkt zowel in cabine als met een rondleidingset of zonder apparatuur en staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Lees meer

Vertalen

ver·ta·len: van de ene taal in de andere overzetten, meestal schriftelijk.
Annemarie Bult is gespecialiseerd in zakelijke en juridische teksten en documenten en staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Een beëdigde vertaling wordt geparafeerd en indien nodig geapostilleerd of gelegaliseerd zodat de vertaling dezelfde rechtsgeldigheid krijgt als het origineel. Deze vertaling wordt gehecht aan (een kopie van) het origineel.

Lees meer

Meertalig debiteurenbeheer

de·bi·teu·ren·be·heer: het beleid dat een onderneming voert ten aanzien van haar debiteuren => doel is het zo effectief mogelijk incasseren van vorderingen: op tijd betaald worden met een zo klein mogelijk risico van non–betaling en tegen zo min mogelijk inspanning.

Annemarie Bult heeft jarenlange ervaring binnen dit vakgebied en kan voor u in vijf talen vorderingen innen, vanuit huis of op locatie. Het doel is daarbij om de relatie met de klant optimaal te houden en een verder incassotraject te voorkomen.

Lees meer

ABBT is:
  • lid van het NGTV (Nederlands Genootschap Tolken
    en Vertalers)
  • gediplomeerd vertaler en tolk (Master in het Tolken Hogeschool Universiteit Brussel)
  • SIGV-gediplomeerd (Stichting Instituut logo_ngtv_1Gerechtstolken en Vertalers)
  • beëdigd tolk (wBTV-nr. 2932)
Annemarie Bult Business Translations

Emmastraat 31
7411 EK Deventer

T +31 (0)570 866 925
M +31 (0)6 534 220 35

E info@abbt.nl

KvK 08193564