De juiste vertaalslag!

Wanneer het gaat om een zakelijke of juridische vertaling is het uitermate belangrijk dat de inhoud en de betekenis correct worden weergegeven. Het is daarbij voor de vertaler essentieel om te weten voor wie de vertaling bestemd is én waarvoor de vertaling dient.

Annemarie Bult overlegt graag met u. Zij is daarin ervaren en heeft een netwerk aan specialisten die haar daarbij kunnen helpen om zo tot de juiste vertaling te komen en de originele tekst begrijpelijk te maken voor de lezer van de vertaling.

ABBT vertaalt onder andere de volgende documenten:

 • Notariële aktes
 • Contracten
 • Geboortecertificaten
 • Diploma’s
 • Vonnissen
 • Algemene Voorwaarden
 • Echtscheidingsconvenanten
 • Uittreksels KvK

Haar handtekening is gedeponeerd bij alle rechtbanken in Nederland. U kunt zelf een apostille halen voor het vertaalde en beëdigde document bij alle rechtbanken in Nederland (zie hier voor een lijst met adressen).

Om erachter te komen of het document geapostilleerd of gelegaliseerd dient te worden, kunt u kijken of het land waarvoor de vertaling is bestemd het apostilleverdrag heeft ondertekend. Een lijst van deze landen en meer uitleg over de procedures vind u hier.

“Translation is not a matter of words only:

it is a matter of making intelligible a whole culture”

ANTHONY BURGESS (1917 – 1993)

Opdrachtgevers

TKB
InQdo
ING
Geboortes & Zo

ABBT vertaalt voor stichting Mineke

Tonia Dabwe heeft besloten het werk van haar ouders in Liberia voort te zetten. ABBT vertaalt voor haar, voor haar ouders en voor al die mensen die nu kunnen leren om… Lees verder

ABBT is:
 • lid van het NGTV (Nederlands Genootschap Tolken
  en Vertalers)
 • gediplomeerd vertaler en tolk (Master in het Tolken Hogeschool Universiteit Brussel)
 • SIGV-gediplomeerd (Stichting Instituut logo_ngtv_1Gerechtstolken en Vertalers)
 • beëdigd tolk (wBTV-nr. 2932)
Annemarie Bult Business Translations

Emmastraat 31
7411 EK Deventer

T +31 (0)570 866 925
M +31 (0)6 534 220 35

E info@abbt.nl

KvK 08193564